Pedrito A. Gaid

Home » Testimonial » Pedrito A. Gaid

“Nagpabakuna ako aron mahilayo sa COVID-19. Akong gi-aghat ang akong mga kauban na senior citizen sa El Salvador City na magpa bakuna aron ma proteksyunan ug malikay sa katalagman.”