Maria Salud B. Unson

Home » Testimonial » Maria Salud B. Unson

“Hinaot magpabakuna usab kamu kay opportunity na kini nato nga libre magpabakuna. Nagpabakuna ko aron maproteksyonan akong kaugalingon ug akong pamilya. Bisan ako adunay vertigo apan tungod sa akong health ug sa akong pamilya nagpabakuna gyud ko.”