Loreto A. Capablanca

Home » Testimonial » Loreto A. Capablanca

“Nalipay ako nga nakalampos sa 2nd dose vaccination. Nag pa bakuna ako aron malikay sa COVID-19 virus. Gi-hikayat nako ang uban na magpabakuna na, kay ako mismo maka testify na wala ako’y ge bati.”