Glace E. Sieras

Home » Testimonial » Glace E. Sieras

“Ayaw kamo ug kahadluk sa pagpabakuna kay kini gihimo alang sa pagprotekta kanato batok sa COVID-19. kay ako nagpabakuna bisan aduna ako’y hiblood ug gibati sa heart. Gi-encourage pud nako ang uban.”