Gaspar G. Jaraula

Home » Testimonial » Gaspar G. Jaraula

“Ako adunay diabetes ug highblood nga gibati, apan nagpa vaccine gayud ako aron maprotektahan ako sa virus ug ako kamo nga ge-encourage nga magpabakuna aron usab maprotektahan ang inyong pablawas ug pamilya.”