Edna N. Albaran

Home » Testimonial » Edna N. Albaran

“Alang sa atong mga kaigsu-onan nga aduna’y mga balati-an, ako kamo gi-encourage sa pagpabakuna kay alang kini sa atong kaayuhan, bisan ako highblood nagpabakuna gyud ako. Ge awhag nako ang uban nga anaa sa A3 priority group na magpabakuna aron malikay kita sa virus.”