Austria Cagubcub

Home » Testimonial » Austria Cagubcub

“Nagpabakuna ako kay akong mga anak frontliners ug susceptible with COVID-19 virus. Aduna ko’y comorbidities sama sa: diabetes, stroke ug parkinson’s desease. walay rason nga dili magpa bakuna ang uban nga naay comorbities.”